[1]
Tarka, K. 2018. Zanim został ministrem. O kontaktach Ryszarda Zakrzewskiego z wywiadem PRL. Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały. 15 (luty 2018), 315–335. DOI:https://doi.org/10.12775/Polska.2017.14.