[1]
Pałka, J. 2018. Generał Zygmunt Duszyński – dowódca polskiego frontu nadmorskiego. Zarys biografii. Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały. 15 (luty 2018), 261–314. DOI:https://doi.org/10.12775/Polska.2017.13.