[1]
Wolsza, T. 2016. Dwa oblicza redaktora Władysława Litmanowicza. Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały. 14 (grudz. 2016), 339–357. DOI:https://doi.org/10.12775/Polska.2016.12.