[1]
Rosenberg, M. 2016. Działalność sekcji branżowych NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981 na przykładzie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” Pracowników Teatru. Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały. 14 (grudz. 2016), 205–234. DOI:https://doi.org/10.12775/Polska.2016.08.