1.
Kostkiewicz J. Maria Opiela, Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 448. PCh [Internet]. 2014 Dec. 30 [cited 2024 Apr. 23];33(1):257-61. Available from: https://apcz.umk.pl/PCh/article/view/PCh.2014.016