Niemirowski, Tomasz. “Aleksandra Jodko, „Etyczne Aspekty Edukacji Seksualnej W szkole”, W: Problemy Etyczne W Badaniach I Interwencji Psychologicznej Wobec Dzieci I młodzieży, Red. Anna Izabela Brzezińska, Zuzanna Toeplitz, Warszawa: Wydawnictwo Academica, 2007, S. 151–167”. Paedagogia Christiana 38, no. 2 (December 31, 2016): 296–303. Accessed June 23, 2024. https://apcz.umk.pl/PCh/article/view/PCh.2016.037.