Kostkiewicz, J. “Maria Opiela, Integralna Pedagogika Przedszkolna W Systemie Wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja I Zmiana, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, Ss. 448”. Paedagogia Christiana, vol. 33, no. 1, Dec. 2014, pp. 257-61, doi:10.12775/PCh.2014.016.