Marek, Z., and A. Walulik. “Sytuacje Graniczne I Wychowanie”. Paedagogia Christiana, vol. 30, no. 2, Nov. 2012, pp. 179-92, doi:10.12775/PCh.2012.031.