Horowski, J. “Kamilla Frejusz. Wychowanie Jako „dialog I spotkanie” W myśli Pedagogicznej Janusza Tarnowskiego. Studium Hermeneutyczno-Krytyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, 2020, Ss. 424”. Paedagogia Christiana, vol. 47, no. 1, Aug. 2021, pp. 282-7, doi:10.12775/PCh.2021.014.