Radoń, S. “Cechy osobowości a przeżycia Religijne młodzieży Artystycznej”. Paedagogia Christiana, vol. 19, no. 1, June 2007, pp. 111-24, doi:10.12775/PCh.2007.007.