Niemirowski, T. “Aleksandra Jodko, „Etyczne Aspekty Edukacji Seksualnej W szkole”, W: Problemy Etyczne W Badaniach I Interwencji Psychologicznej Wobec Dzieci I młodzieży, Red. Anna Izabela Brzezińska, Zuzanna Toeplitz, Warszawa: Wydawnictwo Academica, 2007, S. 151–167”. Paedagogia Christiana, vol. 38, no. 2, Dec. 2016, pp. 296-03, doi:10.12775/PCh.2016.037.