Marczewski, M. “Ewa Ogrodzka-Mazur, Grzegorz Błahut, Teresa Bogusława Chmiel (red.), Współczesne Ojcostwo. Konteksty Kulturowe, Pedagogiczne I Prawne, Toruń: Dolnośląska Szkoła Wyższa (Cieszyn), Wydawnictwo Adam Mar¬szałek, 2016, S. 201”. Paedagogia Christiana, vol. 38, no. 2, Dec. 2016, pp. 289-95, doi:10.12775/PCh.2016.036.