1.
MICHALSKI, Jarosław. Edukacja religijna a epoka ponowoczesna. Paedagogia Christiana. Online. 15 October 2009. Vol. 21, no. 1, pp. 229-240. [Accessed 28 May 2024]. DOI 10.12775/PCh.2008.014.