1.
KOSTKIEWICZ, Janina. Maria Opiela, Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 448. Paedagogia Christiana. Online. 30 December 2014. Vol. 33, no. 1, pp. 257-261. [Accessed 15 April 2024]. DOI 10.12775/PCh.2014.016.