1.
HOROWSKI, Jarosław. Od redakcji. Paedagogia Christiana. Online. 29 February 2024. Vol. 52, no. 2, pp. 5-7. [Accessed 22 July 2024].