1.
KARCZEWSKA, Joanna. Chrześcijańskie zasady wychowania w świetle koncepcji Stefana Kunowskiego. Paedagogia Christiana. Online. 22 November 2007. Vol. 20, no. 2, pp. 73-89. [Accessed 16 July 2024]. DOI 10.12775/PCh.2007.023.