1.
TOROŃCZAK, Edward. Psychologiczne uwarunkowania rozwoju ludzkiej wolności i wyboru zasadniczego człowieka. Paedagogia Christiana. Online. 22 November 2007. Vol. 20, no. 2, pp. 41-54. [Accessed 22 July 2024]. DOI 10.12775/PCh.2007.021.