1.
RADOŃ, Stanisław. Cechy osobowości a przeżycia religijne młodzieży artystycznej. Paedagogia Christiana. Online. 21 June 2007. Vol. 19, no. 1, pp. 111-124. [Accessed 16 July 2024]. DOI 10.12775/PCh.2007.007.