1.
NIEMIROWSKI, Tomasz. Aleksandra Jodko, „Etyczne aspekty edukacji seksualnej w szkole”, w: Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży, red. Anna Izabela Brzezińska, Zuzanna Toeplitz, Warszawa: Wydawnictwo Academica, 2007, s. 151–167. Paedagogia Christiana. Online. 31 December 2016. Vol. 38, no. 2, pp. 296-303. [Accessed 23 June 2024]. DOI 10.12775/PCh.2016.037.