[1]
J. Kostkiewicz, “Maria Opiela, Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 448”, PCh, vol. 33, no. 1, pp. 257–261, Dec. 2014.