Leś, T. (2014) “Małgorzata Kozak, Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno- prawne i bariery realizacyjne, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2013, ss. 220”, Paedagogia Christiana, 33(1), pp. 265–269. doi: 10.12775/PCh.2014.018.