Kostkiewicz, J. (2014) “Maria Opiela, Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 448”, Paedagogia Christiana, 33(1), pp. 257–261. doi: 10.12775/PCh.2014.016.