Horowski, J. (2021) “Kamilla Frejusz. Wychowanie jako „dialog i spotkanie” w myśli pedagogicznej Janusza Tarnowskiego. Studium hermeneutyczno-krytyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, 2020, ss. 424”, Paedagogia Christiana, 47(1), pp. 282–287. doi: 10.12775/PCh.2021.014.