Horowski, J. (2007) “„Zapoznane wymiary edukacji”. Polsko-niemieckie kolokwium pedagogiczno-religijne”, Paedagogia Christiana, 20(2), pp. 193–200. doi: 10.12775/PCh.2007.033.