Torończak, E. (2007) “Psychologiczne uwarunkowania rozwoju ludzkiej wolności i wyboru zasadniczego człowieka”, Paedagogia Christiana, 20(2), pp. 41–54. doi: 10.12775/PCh.2007.021.