Rozen, B. (2007) “W kierunku integralnego rozwoju człowieka”, Paedagogia Christiana, 20(2), pp. 9–24. doi: 10.12775/PCh.2007.019.