Michalski, Jarosław. 2009. “Edukacja Religijna a Epoka Ponowoczesna”. Paedagogia Christiana 21 (1):229-40. https://doi.org/10.12775/PCh.2008.014.