Kostkiewicz, Janina. 2014. “Maria Opiela, Integralna Pedagogika Przedszkolna W Systemie Wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja I Zmiana, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, Ss. 448”. Paedagogia Christiana 33 (1):257-61. https://doi.org/10.12775/PCh.2014.016.