Torończak, Edward. 2007. “Psychologiczne Uwarunkowania Rozwoju Ludzkiej wolności I Wyboru Zasadniczego człowieka”. Paedagogia Christiana 20 (2):41-54. https://doi.org/10.12775/PCh.2007.021.