Rozen, Barbara. 2007. “W Kierunku Integralnego Rozwoju człowieka”. Paedagogia Christiana 20 (2):9-24. https://doi.org/10.12775/PCh.2007.019.