KOSTKIEWICZ, J. Maria Opiela, Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 448. Paedagogia Christiana, [S. l.], v. 33, n. 1, p. 257–261, 2014. DOI: 10.12775/PCh.2014.016. Disponível em: https://apcz.umk.pl/PCh/article/view/PCh.2014.016. Acesso em: 20 apr. 2024.