NIEMIROWSKI, T. Aleksandra Jodko, „Etyczne aspekty edukacji seksualnej w szkole”, w: Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży, red. Anna Izabela Brzezińska, Zuzanna Toeplitz, Warszawa: Wydawnictwo Academica, 2007, s. 151–167. Paedagogia Christiana, [S. l.], v. 38, n. 2, p. 296–303, 2016. DOI: 10.12775/PCh.2016.037. Disponível em: https://apcz.umk.pl/PCh/article/view/PCh.2016.037. Acesso em: 14 jun. 2024.