Leś, T. (2014). Małgorzata Kozak, Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno- prawne i bariery realizacyjne, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2013, ss. 220. Paedagogia Christiana, 33(1), 265–269. https://doi.org/10.12775/PCh.2014.018