Kostkiewicz, J. (2014). Maria Opiela, Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 448. Paedagogia Christiana, 33(1), 257–261. https://doi.org/10.12775/PCh.2014.016