Mariański, J. (2020). Helena Słotwińska. Pedagogiczny wymiar życia sakramentalnego. Studium z pedagogiki religii. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2019, ss. 316. Paedagogia Christiana, 46(2), 211–215. https://doi.org/10.12775/Pch.2020.027