Marciniak, T. (2007). Święci a tożsamość etniczna i lokalna. Paedagogia Christiana, 20(2), 145–152. https://doi.org/10.12775/PCh.2007.029