Torończak, E. (2007). Psychologiczne uwarunkowania rozwoju ludzkiej wolności i wyboru zasadniczego człowieka. Paedagogia Christiana, 20(2), 41–54. https://doi.org/10.12775/PCh.2007.021