Rozen, B. (2007). W kierunku integralnego rozwoju człowieka. Paedagogia Christiana, 20(2), 9–24. https://doi.org/10.12775/PCh.2007.019