Radoń, S. (2007). Cechy osobowości a przeżycia religijne młodzieży artystycznej. Paedagogia Christiana, 19(1), 111–124. https://doi.org/10.12775/PCh.2007.007