Niemirowski, T. (2016). Aleksandra Jodko, „Etyczne aspekty edukacji seksualnej w szkole”, w: Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży, red. Anna Izabela Brzezińska, Zuzanna Toeplitz, Warszawa: Wydawnictwo Academica, 2007, s. 151–167. Paedagogia Christiana, 38(2), 296–303. https://doi.org/10.12775/PCh.2016.037