(1)
Michalski, J. Edukacja Religijna a Epoka Ponowoczesna. PCh 2009, 21, 229-240.