(1)
Leś, T. Małgorzata Kozak, Prawo Dziecka Do Edukacji. Założenia Pedagogiczno- Prawne I Bariery Realizacyjne, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2013, Ss. 220. PCh 2014, 33, 265-269.