(1)
Kostkiewicz, J. Maria Opiela, Integralna Pedagogika Przedszkolna W Systemie Wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja I Zmiana, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, Ss. 448. PCh 2014, 33, 257-261.