(1)
Niemirowski, T. Aleksandra Jodko, „Etyczne Aspekty Edukacji Seksualnej W szkole”, W: Problemy Etyczne W Badaniach I Interwencji Psychologicznej Wobec Dzieci I młodzieży, Red. Anna Izabela Brzezińska, Zuzanna Toeplitz, Warszawa: Wydawnictwo Academica, 2007, S. 151–167. PCh 2016, 38, 296-303.