(1)
Marczewski, M. Ewa Ogrodzka-Mazur, Grzegorz Błahut, Teresa Bogusława Chmiel (red.), Współczesne Ojcostwo. Konteksty Kulturowe, Pedagogiczne I Prawne, Toruń: Dolnośląska Szkoła Wyższa (Cieszyn), Wydawnictwo Adam Mar¬szałek, 2016, S. 201. PCh 2016, 38, 289-295.