(1)
Krakowiak, P. Jarosław Korczak, Błażej Przybylski (red.), Różne Oblicza Edukacji. Instytucje I Ich Znaczenie Edukacyjne W zmieniającym Się świecie, Toruń: Adam Marszałek, 2016, S. 246. PCh 2016, 38, 285-289.