[1]
Leś, T. 2014. Małgorzata Kozak, Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno- prawne i bariery realizacyjne, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2013, ss. 220. Paedagogia Christiana. 33, 1 (Dec. 2014), 265–269. DOI:https://doi.org/10.12775/PCh.2014.018.