[1]
Kostkiewicz, J. 2014. Maria Opiela, Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 448. Paedagogia Christiana. 33, 1 (Dec. 2014), 257–261. DOI:https://doi.org/10.12775/PCh.2014.016.