[1]
Torończak, E. 2007. Psychologiczne uwarunkowania rozwoju ludzkiej wolności i wyboru zasadniczego człowieka. Paedagogia Christiana. 20, 2 (Nov. 2007), 41–54. DOI:https://doi.org/10.12775/PCh.2007.021.