1.
Wantoch-Rekowski J. O funduszu wypadkowym – uwagi de lege lata i de lege ferenda. PBPS [Internet]. 1 kwiecień 2014 [cytowane 11 grudzień 2023];2(1):115-23. Dostępne na: https://apcz.umk.pl/PBPS/article/view/PBPS.2014.007